Kisfaludy Sándor Művelődési Központ

KÖZMŰVELŐDÉS 

Az intézmény közművelődési tevékenysége:

Sümeg Város Önkormányzat közművelődési tevékenységének folyamatos megvalósítása érdekében közművelődési intézményt – Művelődési Központot – működtet.

Ennek keretein belül biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz, valamint a különböző művelődési, ismeretszerző amatőr közösségek tevékenységének működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek megismerését és befogadását, valamint feladata az ünnepek kultúrájának gondozása és a fenntartó által meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása.

 • Kulturális programok, rendezvények, műsoros estek, színházi előadások, koncertek szervezése
 • Amatőr művészeti tevékenység
 • Fesztiválok, találkozók, versenyek szervezése országos, regionális, megyei, térségi, városi szinten
 • Idegenforgalmi programok – fesztiválok – nagyrendezvények lebonyolítása
 • Térségi kulturális feladatok ellátása
 • Ünnepségek, nemzeti ünnepek, évfordulók lebonyolítása
 • Szórakoztató programok (műsoros – humoros - operett - és nóta estek, koncertek)
 • Művészeti események (irodalmi estek, komolyzenei hangversenyek) 
 • Színházi évad szervezése (óvodás-kisiskolás, ifjúság – és felnőtt lakosság részére)
 • Közösségi programok szervezése (játszóházak, foglalkozások)
 • Versenyek - vetélkedők szervezése (játékos, szellemi, ügyességi)
 • Ismeretterjesztő előadások szervezése
 • Gyermekek iskolán kívüli nevelése, oktatása, szabadidejük értékes eltöltése, egészséges életmódra nevelése, hasznos szabadidő eltöltése céljából foglalkozások, szakkörök, tréningek, táborok szervezése.
 • Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – hagyományőrzés, népművészeti programok (népzene, népdal, néptánc, néphagyományok)
 • Tanfolyamok, önképzési lehetőségek biztosítása
 • Külső szervek rendezvényeinek, kulturális és egyéb szakmai programjainak, ünnepségeinek lebonyolítása.
 • Civil szervezetek működésének, szakmai munkájának segítése
 • E- magyarország Pont működtetése
 • Országos közfoglalkoztatási program lebonyolítása
 • Marketing tevékenység
 • Pályázati tevékenység
 • Épület fenntartás, karbantartás, állagmegóvás, műszaki – technikai fejlesztések
 • Színházterem bérbeadása – kulturális, lakossági közérdekű szolgáltatások céljára.

 

Az esztétikusan felújított korszerű, 222 főt befogadó, modern fény-és hangtechnikával rendelkező színháztermünkben egész évben várjuk a kedves közönséget színházi előadásainkra, koncertjeinkre, gyermek előadásainkra, ünnepségeinkre és egyéb programjainkra.

Nézőtér térkép:

Színpad:

  

 

Honlap készítés